Avio karte

Kao akreditovana IATA Agencija i korisnik globalnih rezervacionih sistema, profesionalno i efikasno nudimo usluge rezervacije i izdavanja avio karata za sve svjetske destinacije. Kvalitet usluga koje nudimo našim klijentima, rezultat su ličnog pristupa svim zahtjevima i visokog stepena posvećenosti našeg tima u potrazi za najpovoljnijom opcijom i tarifama koje najbolje odgovaraju potrebama i mogućnostima klijenata.

Putnici iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Herecgovine ali i šire, mogu izvršiti rezervacije i preuzeti avio karte u našim poslovnicama u Podgorici, Beogradu i Sarajevu.

Posebno izdvajamo i nudimo uslugu izdavanja karata putem telefona pomoću MOTO transakcije.

Dobra dugogodišnja poslovna saradnja i partnerski odnos sa avio kompanijama i drugim pružaocima usluga, rezultiralo je visokom pozicijom naše kompanije na tržištu turističkih usluga, što potvrdjuje i veliki broj lojalnih klijenata, koji se iz dana u dan sve više povećava.

Visoki kvalitet usluga i stepen efikasnosti obezbjedjujemo:

  • Savremenim sistemom i načinom rada
  • Kvalifikovanim osobljem sa dugogodišnjim iskustvom u ticketingu
  • Pristupom značajnim globalnim rezervacionim sistemima

U mogućnosti smo da na osnovu individulanih ili grupnih zahtjeva korisnika usluga obezbijedimo avio prevoz do najudaljenijih destinacija širom svijeta po najzahtjevnijim željama klijenata.